Tìm kiếm
Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
False 4305Ngày cập nhật 07/01/2021

Thường trực HĐND huyện tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phần gồm: đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện. Qua thảo luận của các thành viên dự họp, Thường trực HĐND huyện đi đến thống nhất hoàn thiện nội dung ký phát hành.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.555
Truy cập hiện tại 4.082