Tìm kiếm
Biên Bản kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021
False 3171Ngày cập nhật 24/12/2020

Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11; sau kỳ họp Hội đồng nhân dân đã ban hành Biên Bản kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.489
Truy cập hiện tại 4.076