Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
False 2559Ngày cập nhật 19/12/2020

   Vào lúc, 11 giờ 45 ngày 17/12/2020 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

     HĐND đã xem xét 22 báo cáo, tờ trình và thông qua 02 đề án và 08 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; về dự toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết về đề án đào tạo nghề cho lao động, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển văn hóa và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về thu gom, xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện: Về kết quả thực hiện nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 24/3/2016 của HĐND huyện về Đề án “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách huyện; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn ngân sách huyện.

 

 

 

 

    Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, sau kỳ họp này, tôi đề nghị các tổ đại biểu HĐND huyện sớm có kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua đến cử tri và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND huyện và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND huyện.

    Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI đã thành công tốt đẹp. Thường trực HĐND huyện hoan nghênh sự chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình có chất lượng của UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan; ghi nhận và hoan nghênh các ngành chức năng đã chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình, góp phần vào thành công của kỳ họp. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các vị đại biểu, khách mời đã dành thời gian tham dự, đóng góp vào thành công của kỳ họp; Chúc quý vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân trong huyện mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.637
Truy cập hiện tại 4.095