Tìm kiếm
Kế hoạch và đề cương báo cáo tổng kết HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
False 4200Ngày cập nhật 18/12/2020

Thường trực HĐND huyện gửi Kế hoạch, đề cương báo cáo tổng kết lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.423.191
Truy cập hiện tại 516