Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các dự thảo Nghị quyết HĐND huyện trình kỳ họp thứ 11
False 14071Ngày cập nhật 14/12/2020

 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển các dự thảo Nghị quyết HĐND huyện trình kỳ họp thứ 11 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đồng chí đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để tham gia (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.708.596
Truy cập hiện tại 8.007