Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021
False 14030Ngày cập nhật 14/12/2020

 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.708.299
Truy cập hiện tại 7.863