Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
False 8355Ngày cập nhật 14/12/2020

 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.709.869
Truy cập hiện tại 8.878