Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11, HĐND HUYỆN KHÓA VI
False 12220Ngày cập nhật 11/12/2020

 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11, HĐND HUYỆN KHÓA VI lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.709.423
Truy cập hiện tại 8.525