Tìm kiếm
Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
False 3906Ngày cập nhật 11/12/2020

  Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của HĐND huyện lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.626
Truy cập hiện tại 4.094