Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI
False 12271Ngày cập nhật 09/12/2020

 Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.708.741
Truy cập hiện tại 8.077