Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI
False 11372Ngày cập nhật 09/12/2020

   Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị , các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.708.627
Truy cập hiện tại 8.009