Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo xử lý, ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10
False 12269Ngày cập nhật 09/12/2020

   Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo xử lý, ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị , các tổ chức, cá nhân liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.708.580
Truy cập hiện tại 8.002