Tìm kiếm
Các văn bản của UBND huyện ban hành báo cáo kỳ họp thứ 11 HĐND khóa VI
False 3109Ngày cập nhật 09/12/2020

Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phát hành các văn bản của UBND huyện ban hành trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI. Đề nghị các cơ quan đơn vị, đại biểu HĐND các cá nhận liên quan vào cập nhật để thực hiện./. (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.423.191
Truy cập hiện tại 559