Tìm kiếm
Giấy mới tham dự kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI
False 3789Ngày cập nhật 07/12/2020

 

GIẤY MỜI

Tham dự kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI

   

 

Kính gửi:

- Thành viên UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và

  các cơ quan của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện.

- Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khoá VI tổ chức kỳ họp thứ 11, để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; bàn và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Thời gian họp: 02 ngày, từ ngày 16 – 17 tháng 12 năm 2020

Khai mạc: Vào lúc 8 giờ 00, ngày 16 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm:  Tại Hội trường huyện Nam Đông.

Thường trực HĐND huyện Nam Đông kính mời quý vị đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện./.

*Ghi chú: Thường trực HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên, vào trang thông tin điện tử huyện: https://namdong.thuathienhue.gov.vn để nghiên cứu tài liệu kỳ họp thứ 11 (Vào mục hoidongnhandan => kyhopthu11); có gì vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: 0388614519 gặp đồng chí Vương Thị Thiện để hướng dẫn thêm.                

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.655
Truy cập hiện tại 4.093