Tìm kiếm
Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI
False 3872Ngày cập nhật 03/12/2020

Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, đề nghị  Đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.423.191
Truy cập hiện tại 554