Tìm kiếm
Thông báo nội dung liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện (nội dung được bổ sung)
False 4627Ngày cập nhật 12/11/2020

Thường trực HĐND gửi lại Thông báo nội dung liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện (có phần được bổ sung). Để nghị các đơn vị liên quan và đại biểu HĐND huyện vào cập nhật thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.539.628
Truy cập hiện tại 4.795