Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo trả lời ý kiển, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10
False 9149Ngày cập nhật 06/11/2020

      Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo trả lời ý kiển, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016-2021 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đ/c Đại biểu HĐND huyện và các đơn vị liên quan cập nhật thực hiện./.  (Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 313