Tìm kiếm
Báo cáo hoạt động của HĐND huyện tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
False 3948Ngày cập nhật 04/11/2020

Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020

 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2020

1. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ11 HĐND huyện đảm bảo đúng luật định; tổ chức sinh hoạt tổ Đại biểu HĐND trước kỳ họp và báo cáo kết quả.

2. Thường trực HĐND huyện xây dựng các văn bản liên quan chuẩn bị trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyên cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá VI;

- Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 và các kỳ họp trước của HĐND huyện, khoá VI;

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện: Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND, ngày 24/3/2016 của HĐND về Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán nộ công chức giai đoạn 2016- 2021 và những năm tiếp theo.

- Chương trình kỳ họp thứ 11của HĐND huyện.

3. Đôn đốc các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch thẩm tra báo cáo, tờ trình,  dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11HĐND huyện theo lĩnh vực được giao.

4. Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBND huyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội chung của huyện nhà.

- Cùng với UBND huyện đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các văn bản được giao đảm bảo theo chỉ đạo chung.

5. Báo cáo năm về công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và UBMTTQ Việt Nam huyện.

6. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức đón tiếp lãnh đạo Tỉnh, Trung ương đến thăm, làm việc tại huyện.

7. Thực hiện tốt quy định về tổ chức tiếp dân tại trụ sở, tiếp dân lưu động đảm bảo theo kế hoạch./.      

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.539.571
Truy cập hiện tại 4.785