Tìm kiếm
Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2016-2021
False 4321Ngày cập nhật 04/11/2020

     Chiều ngày 02/11/2020 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước – PCT UBND huyện; đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.

     Qua đó, hội nghị đã thống nhất một số nội dung sau: Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện sẽ xem xét 22 báo cáo, thảo luận thông qua 03 đề án và 06 nghị quyết.

     Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện dự kiến 02 ngày, trong khoảng từ ngày 10-18 tháng 12 năm 2020.

    Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 11; đối với các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện bám nội dung liên tịch, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình và kế hoạch đề ra./.

    

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.539.551
Truy cập hiện tại 4.790