Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI
False 14548Ngày cập nhật 26/10/2020

  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, tại trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đồng chí vào cập nhật để thực hiện./. 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.777
Truy cập hiện tại 102