Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện
False 11333Ngày cập nhật 06/10/2020

  Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện, tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị kỳ họp chuyên đề thứ 10 vào ngày 06/10/2020 (Tài liệu phục vụ kỳ họp)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.883
Truy cập hiện tại 120