Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị giao ban Quý III/2020
False 13590Ngày cập nhật 06/10/2020

Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Hội nghị giao ban Quý III/2020. Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan vào cập nhật để thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.588
Truy cập hiện tại 35