Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực HĐND tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2020
False 6370Ngày cập nhật 10/10/2020

      Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III giữa Thường trực, các ban HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ trì Hội nghị; thành phần mời dự có: đồng chí Lê thanh Hồ – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo và thành viên các Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thường trực và Trưởng, Phó 2 Ban HĐND các xã, thị trấn.

 

    Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2020; những khó khăn, vướng mắc ở địa phương; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp.

    Kết luận Hội nghị giao Ban, đồng chí Mai Văn Dũng- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ  những  tháng còn lại năm 2020, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã đẩy nhanh hoàn thành chương trình giám sát năm 2020 đảm bảo đúng quy trình và kết thúc vào cuối tháng 10/2020.

    Tăng cường tổ chức giám sát kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước; giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực và các Ban HĐND huyện, xã sau giám sát.

     Tăng cường giám sát thường xuyên để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn và xử lý kịp thời những vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND cấp mình cũng như cấp trên. Đồng thời, tập trung giám sát về xây dựng Nông thôn mới, nhất là những tiêu chí thuộc trách nhiệm của địa phương và nhân dân đến nay chưa đạt và khó đạt để phối hợp với lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMT cấp mình có giải pháp thực hiện hiệu quả. Đặc biệt công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm,... cần định hướng cho người dân học nghề để tìm việc làm, có thu nhập ổn định.

     Tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND cấp mình; tiếp xúc cử trí phục vụ kỳ họp cuối năm; thực hiện việc thẩm tra dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết  đảm bảo đúng Luật định; chuẩn bị thực hiện tốt kỳ họp thứ 11, phấn đấu hoàn thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội năm 2020./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.462