Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết về phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025
False 12627Ngày cập nhật 05/10/2020

          Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt và ban hành Nghị quyết về phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để thực hiện (NQ đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.747.291
Truy cập hiện tại 5.181