Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2019
False 10180Ngày cập nhật 02/10/2020

       Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2019, tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị kỳ họp chuyên đề thứ 10 vào ngày 06/10/2020 (Tài liệu phục vụ kỳ họp)./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.662
Truy cập hiện tại 354