Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2019
False 8306Ngày cập nhật 02/10/2020

       Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt và ban hành Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để thực hiện (NQ đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021)./.


 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.128.072
Truy cập hiện tại 7.507