Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường khu quy hoạch Hà An – Đa Phú, xã Hương Phú
False 6583Ngày cập nhật 02/10/2020

     Được sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án  Đường khu quy hoạch Hà An – Đa Phú, xã Hương Phú, tại trang thông tin điện tử huyện Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để nghiên cứu chuẩn bị kỳ họp chuyên đề thứ 10 vào ngày 06/10/2020 (Tài liệu phục vụ kỳ họp)./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.135.878
Truy cập hiện tại 2.184