Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nhà truyền thống lịch sử huyện Nam Đông
False 7959Ngày cập nhật 02/10/2020

     Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt và ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nhà truyền thống lịch sử huyện Nam Đông. (NQ đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021)

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.719.230
Truy cập hiện tại 2.312