Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc và phòng họp Huyện ủy Nam Đông
False 8008Ngày cập nhật 02/10/2020

    Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt và ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc và phòng họp Huyện ủy Nam Đông. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để thực hiện (NQ đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021)./.


 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.719.157
Truy cập hiện tại 2.280