Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hương Hòa
False 6454Ngày cập nhật 02/10/2020

   Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt và ban hành Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hương Hòa. Đề nghị các đồng chí Đại biểu HĐND huyện và đơn vị liên quan vào cập nhật để thực hiện (NQ đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021)./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.724