Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Triệu tập kỳ họp chuyên đề thứ 5 - HĐND huyện khóa VI
False 11244Ngày cập nhật 30/09/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi thông báo Triệu tập kỳ họp chuyên đề thứ 5 - HĐND huyện khóa VI tại trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đồng chí đại biểu HĐND huyện vào cập nhật để thực hiện./.  

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.479.193
Truy cập hiện tại 3.233