Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực HĐND họp triển khai một số nhiệm vụ quan trọng tháng 9
False 10869Ngày cập nhật 23/09/2020

       Ngày 21/9/2020 Thường trực UBND huyện tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong tháng 9. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

     Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đánh giá tình hoạt trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Thường trực HĐND huyện cần thực hiện trong tháng 9/2020; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thường trực HĐND huyện thống nhất như sau:

- Tổ chức hội nghị Liên tịch thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021, vào ngày 25 tháng 9 năm 2020 (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị giấy mời, nội dung hội nghị);

- Tổ chức Hội nghị giao ban Quý III năm 2020 giữa Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn và Lãnh đạo các Ban của HĐND xã. Dự kiến vào ngày 29 tháng 9 năm 2020;

- Sau hội nghị Liên tịch các Ban HĐND huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch thẩm tra Tờ trình, đề án, Nghị quyết.

- Ban kinh tế hoàn thành giám sát chuyên đề theo kế hoạch trong tháng 9/2020.

      Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện bám sát chức năng nhiệm vụ cùng nhau thực hiện tốt các nội dung đã đề ra đúng quy định của luật./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.475.132
Truy cập hiện tại 840