Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện Nam Đông tổ chức khai mạc kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân huyện khoá VI.
False 19558Ngày cập nhật 13/12/2017

       8 giờ 00 phút ngày 12/12/2017 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ năm khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan, các địa phương.

 

       Tại kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa VI sẽ nghe và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh của huyện năm 2018. Cụ thể như sau: Nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; thu - chi ngân sách; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4; báo cáo chỉ đạo điều hành; chương trình trọng điểm. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thông báo về tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2017. Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND huyện năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án huyện báo cáo tình hình công tác năm 2017 và kế hoạch năm 2018; xem xét thông qua Đề án phát triển Du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung khác trình tại kỳ họp.

      Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, kỳ họp lần này quyết định nhiều nội dung rất quan trọng. Vì vây, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để tham gia xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện; góp phần thành công vào nội dung chương trình kỳ họp./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.981.767
Truy cập hiện tại 1.045