Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 7 và một số nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
False 17790Ngày cập nhật 31/07/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện đã chuyển Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 7 và một số nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị Các Ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND và các đơn vị liên quan vào cập nhật, nghiên cứu thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.420
Truy cập hiện tại 2.571