Tìm kiếm
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021
False 8316Ngày cập nhật 16/07/2020

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ UV UBND, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.360
Truy cập hiện tại 4.031