Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019
False 12939Ngày cập nhật 16/07/2020

Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.015
Truy cập hiện tại 2.417