Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
False 9791Ngày cập nhật 16/07/2020

 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021. Đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.768
Truy cập hiện tại 2.717