Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
False 12546Ngày cập nhật 08/07/2020

      Vào lúc, 17 giờ 00 ngày 07/7/2020 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.  

     HĐND đã xem xét 22 báo cáo, tờ trình và thông qua 08 Nghị quyết: Nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020; về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2019; về kết quả giám sát phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Nam Đông; về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh PCT HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; về xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2020

    Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, sau kỳ họp này, tôi đề nghị các tổ đại biểu HĐND huyện sớm có kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua đến cử tri và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND huyện và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND huyện.

    Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VI đã thành công tốt đẹp. Thường trực HĐND huyện hoan nghênh sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan; ghi nhận các ngành chức năng đã chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình, góp phần vào thành công của kỳ họp. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, các vị đại biểu, khách mời đã dành thời gian tham dự, đóng góp vào thành công của kỳ họp; Chúc quý vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân trong huyện mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.112.453
Truy cập hiện tại 496