Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
False 11782Ngày cập nhật 08/07/2020

         Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 07/7/2020 HĐND huyện Nam Đông chính thức khai mạc kỳ họp thứ 10 khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có bà Lê Thị Thu Hương – Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan, các xã, thị trấn.

     Tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI sẽ nghe và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh của huyện. Cụ thể: Nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; thu - chi ngân sách; tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9; báo cáo chỉ đạo điều hành; chương trình trọng điểm. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thông báo về tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020. Thường trực HĐND huyện thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9; kết quả giám sát của HĐND huyện về phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án huyện báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 2020,…

     Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, kỳ họp lần này quyết định nhiều nội dung quan trọng. Vì vây, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để tham gia xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện;  góp phần thành công vào nội dung chương trình kỳ họp./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.168.400
Truy cập hiện tại 7.780