Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VI
False 12506Ngày cập nhật 06/07/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VI, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị  và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.229
Truy cập hiện tại 2.492