Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 7 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2020
False 15559Ngày cập nhật 03/07/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Chương trình công tác tháng 7 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2020, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.069
Truy cập hiện tại 2.431