Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020.
False 13650Ngày cập nhật 03/07/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện tháng 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.741.079
Truy cập hiện tại 2.819