Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo thẩm tra tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 và tình hình thực hiện tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
False 12032Ngày cập nhật 03/07/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển áo cáo thẩm tra tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 và tình hình thực hiện tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.683
Truy cập hiện tại 2.707