Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, điều hành và thực hiện công tác trên lĩnh vực Pháp chế, Tư pháp 6 tháng đầu năm
False 9528Ngày cập nhật 03/07/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, điều hành và thực hiện công tác trên lĩnh vực Pháp chế, Tư pháp 6 tháng đầu năm lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.509
Truy cập hiện tại 2.620