Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI
False 10348Ngày cập nhật 29/06/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị Đại biểu HĐND huyện vào cập nhật.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.169.738
Truy cập hiện tại 8.678