Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019
False 7220Ngày cập nhật 29/06/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.634