Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về việc giám sát chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
False 15296Ngày cập nhật 08/06/2020

Ngày 08 tháng 6 năm 2020 Thường trực HĐND ban hành Thông báo kết luận số 05/TB-HĐND của HĐND huyện về việc giám sát chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đầu năm 2019 đến nay. Đề nghị các cơ quan liên quan các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.209
Truy cập hiện tại 4.609