Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông qua báo cáo kết quả của Đoàn giám sát HĐND huyện
False 15351Ngày cập nhật 06/06/2020

    Ngày 02/6/2020 Đoàn giám sát HĐND huyện tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

    Qua đó, Đoàn giám Thường trực HĐND huyện đi đến thống nhất kết quả đánh giá những mặt làm được và tồn tại, hạn chế như sau: Hơn 1 năm qua, được sự chỉ đạo của UBND huyện, Chính quyền địa phường, lãnh đạo các ngành, các thôn cùng nhân dân các xã đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân tiếp tục nâng lên; văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế chuyển biến; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về xây dựng nông thôn mới. Về công tác tuyên truyền, từ đầu năm 2019 đến quý I/2020 huyện đã lắp đặt 04 bảng Pa nô dọc tuyến đường 14B; phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn: 01 lớp cho Ban quản lý xã, 01 lớp cho Ban phát triển thôn về các kỹ năng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; huyện tổ chức tập huấn 8 lớp: 02 lớp cho các thành viên Ban chỉ đạo, ban quản lý cấp xã và 06 lớp cho các thành viên Ban phát triển thôn về kỹ năng chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới.

      Nhân dân đã tích cực hưởng ứng phong trào, thực hiện các công việc thuộc về trách nhiệm của mình, cụ thể kết quả thực hiện năm 2019 như sau: Sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; có 273 hộ đầu tư làm nhà ở (làm mới 171 nhà, nâng cấp sửa chữa 102 nhà); làm hố xí hợp vệ sinh có 230 hộ (tự hoại 136 cái, hai ngăn 94 cái); cứng hóa sân nhà 78 hộ; cứng hóa đường từ ngõ vào nhà 75 hộ; chỉnh trang, sửa chữa, làm mới hàng rào 4.271 hộ; hiến đất làm các công trình 308 hộ với diện tích 101.987 m2; huy động 13.874 ngày công lao động để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, làm các công trình công cộng, thực hiện ngày Chủ nhật Xanh; có 45/55 thôn đã thực hiện chiếu sáng các tuyến đường trục thôn, xóm; kinh phí nhân dân đóng góp 666,2 triệu đồng để làm đường bê tông ngõ xóm, lắp hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường,...

     *Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn đó là:

    Nước sinh hoạt cho người dân 5 xã vùng trên còn gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của địa phương và nhân dân còn chậm; công tác lãnh chỉ đạo, tuyên truyền, phát động phong trào thực hiện các phần việc thuộc về trách nhiệm của người dân chưa được thường xuyên, cán bộ và nhân dân hưởng ứng chưa mạnh, chưa trở thành phong trào; một số xã tỷ lệ hàng rào xanh từng hộ gia đình còn thấp, đường làng, ngõ xóm chưa sạch, chưa đẹp; tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao; nhà ở không đạt chuẩn vẫn còn nhiều như: xã Hương Hữu, Thượng Nhật, Thượng Long. Các địa phương đăng ký xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu triển khai chậm, chưa quyết liệt. Một số đoạn đường giao thông ở các xã bị xuống cấp, hư hỏng chưa được xã quan tâm nâng cấp, như xã Thượng Nhật, Thượng Quảng,...; kênh mương xuống cấp, hư hỏng không đảm bảo nước tưới tiêu cho đồng ruộng; một số nhà họp thôn chưa được quản lý và bảo vệ chặt chẽ, cơ sở vật chất chưa được trang bị đầy đủ. Kinh tế vườn chuyển biến chậm, chưa đồng đều, hiệu quả thấp, đầu tư thâm canh chưa được quan tâm đúng mức; triển khai kế hoạch cải tạo, chăm sóc vườn ở các địa phương chưa quyết liệt. Chưa tạo ra chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Công tác quy hoạch nghĩa trang nhân dân ở một số xã chưa đảm bảo, đặc biệt là các xã định canh định cư. Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các đoàn thể chưa mạnh, thiếu đồng bộ.

   * Nguyên nhân: Trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế của một bộ phận nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, người dân chưa có đủ nguồn lực để đầu tư nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt; còn ảnh hưởng của tập quán cũ, không tích lũy để tái đầu tư sản xuất. Nguồn ngân sách hằng năm bố trí cho địa phương còn quá ít, đặc biệt là đối với những tiêu chí cần nguồn đầu tư hỗ trợ của Nhà nước như: Hệ thống nước sạch 5 xã vùng trên (tỉnh chậm bố trí vốn đầu tư); đường giao thông nông thôn một số xã đã xuống cấp hư hỏng nhưng chưa có nguồn để đầu tư; việc huy động nội lực từ cộng đồng dân cư và doanh nghiệp lại khó khăn. Một bộ phận cán bộ và nhân dân hưởng ứng chưa quyết liệt, cho rằng xây dựng nông thôn mới chỉ là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nên còn tình trạng trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước là chủ yếu. Một số cán bộ lãnh đạo cấp xã còn nể nang, ngại va chạm, ngại khó trong việc chỉ đạo vận động thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của địa phương và nhân dân. Sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; nhiều hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả nên chưa tạo ra vùng sản xuất tập trung; thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp thiếu ổn định (được mùa mất giá vẫn xảy ra), chưa có Công ty, Doanh nghiệp đứng ra ký hợp đồng về bao tiêu sản phẩm, ổn định giá nên khó phát triển sản xuất theo hướng tập trung. Đảng ủy một số xã chỉ đạo chưa mạnh công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

     Ngoài ra, do tác động ảnh hưởng của dịch COVID - 19 nên các hoạt động thi đua xây dựng nông thôn mới, các phong trào trong những tháng đầu năm 2020 bị dừng lại. Một số xã có thay đổi các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Bí thư, chủ tịch, phó HĐND, UBND xã cho nên đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một số hoạt động ở địa phương./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.999
Truy cập hiện tại 4.875