Tìm kiếm
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 của HĐND huyện
False 9711Ngày cập nhật 03/06/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 của HĐND huyện lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các đại biểu HĐND huyện và các ngành liên quan vào cập nhật để thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.423.191
Truy cập hiện tại 590