Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2020
False 19980Ngày cập nhật 25/05/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi thông báo nội dung liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2020. Đề nghị các xã, thị trấn, các đại biểu HĐND huyện và các đơn vị liên quan, vào cập nhật và thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.905
Truy cập hiện tại 4.850